Avfallsmängderna ökar konstant  i Sverige och det finns inga tecken idag på att den trenden kommer att vända. Mängden avfall som genereras är nämligen starkt kopplad till mängden varor som produceras. Hushållen står för en ansenlig del av mängden avfall, 3.7 miljoner ton. Av dessa återvinns bara 24%. Den största delen går istället till förbränning. Matavfall som skulle kunna komposteras och förpackningar som skulle kunna återvinnas eldas alltså upp. Rätt onödigt kan man tycka.

Ett sätt att minska mängden avfall är som sagt att konsumera mindre. Men det är verkligen inte de signaler som vi konsumenter får. Vi överöses av reklam i alla de former. Många branscher, som t.ex. hemelektronik, är extremt konkurrensutsatta och enorma volymer är enda möjligheten att överleva. Man kan också undra hur alla köpcentra i Malmöregionen ska överleva, så här dagen när Emporia på Hyllie med mer än 200 butiker öppnar och tusentals människor köar för att komma dit först. Behöver vi verkligen alla dessa affärer och alla dessa varor?

 

 

 

 

http://www.naturvardsverket.se/Start/Statistik/Avfall-och-avloppsvatten/Avfallsstatistik/Avfallsmangderna-okar/