Hörde på radion i morse i lite så där halvvaket tillstånd ett inslag om att Naturvårdsverket kartlagt subventioner från den offentliga sektorn som har en potentiell negativ miljöpåverkan. Det är framför allt transport-, energi- och jordbrukssektorn som avses. Trist när man genom subventioner styr fel beteenden.

För intresserade finns här en länk till rapporten:

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Lagar-och-styrning/Nyheter/Kartlaggning-av-subventioner-som-kan-vara-miljoskadliga/