Jag läste i Metro häromdagen om hur man i Lunds skolor har en satsning, Gröna Skolgårdar, där man skapar skolträdgårdar för att öka barnens respekt och förståelse för djur och natur. Ett riktigt bra initiativ! Artikeln påminde mig om en film jag sett på YouTube om en satsning i Montana där elever på skoltid får odla grönsaker som sedan levereras till skolköket. Barnen får alltså äta det de själva odlar. Finns det bättre sätt att skapa respekt för naturen?

http://www.youtube.com/watch?v=efBcsnKbblI