Idag i Sydsvenskan (jag läste förstås på nätet) var det en artikel om den nye miljöchefen i Vellinge kommun, Rickard Sandberg. Han verkar vara en lite lagom ”bråkig” person, precis som miljöchefer bör vara. Hans förebilder som han refererar till är också i fler fall personer som inte är rädda för att säga ifrån och vara kontroversiella. En del minns säkert Högni Hansson och alla turer kring Scandust i Landskrona och  Björn Gillbergs engagemang i BT Kemi-skandalen i Teckomatorp.

Länkar
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/article1607301/Appelkrigaren-valde-Vellinge.html

http://www.sydsvenskan.se/lund/article256533/Nu-vill-alla-lyssna-pa-den-hogljudde-miljokampen.html