Igår tog en debattartikel i Svenska Dagbladet upp nötköttets stora miljöpåverkan och att köttproduktionen står för halva mängden utsläpp av växthusgaser relaterade till matproduktionen. Repliken från LRF dröjde inte länge. Här menar man att vår köttproduktion i Sverige har förhållandevis låga utsläpp av växthusgaser och att vi därför borde producera en större mängd kött än vi gör idag. Dock inte nödvändigtvis ha en större köttkonsumtion. Med tanke på att 50% av nötköttet som konsumeras i Sverige är importerat idag så menar man att det finns utrymme att producera mera.

Ingen hade varit gladare än jag om vi kunde slippa importera kött till Sverige. Men dock inte genom att öka den inhemska produktionen utan genom en lägre konsumtion som vi själva kan möta. Hur kan vi komma dit då?

Med tanke på att vi idag tvivlar på ursprungsmärkningen av kött som används i livmedelsproduktionen är det väl optimistiskt att tro att någon form av ”miljöpåverkanstillägg” och spårbarhet kopplat till hur köttet är producerat, om det är naturbetesdjur t.ex., skulle vara praktiskt genomförbart. Tyvärr har priset en stor inverkan på konsumenternas val. Dock har kanske de senaste köttskandalerna fått många att tänka om och vara beredda att betala för kvalitet. Personligen köper jag hellre mycket små mängder kött producerat med stor miljöhänsyn och respekt för djuren.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/notkottet-ar-den-storsta-miljoboven_8140908.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/svenska-bonder-borde-producera-mer-kott_8143202.svd