Att mjölk är nyttigt och ett livsmedel vi verkligen behöver är något jag är uppvuxen med att höra. Drick din mjölk så blir du stor och stark! Som vuxen har jag mer och mer börjat tvivla på den devisen. Det finns många indikationer på att mjölk inte är så nyttigt trots allt. Största delen av jordens befolkning tål till att börja med inte mjölk. Dessutom finns det en hel del studier som påvisar en koppling mellan hög mjölkkonsumtion och vissa sjukdomar och allergier.

Att bästa sättet att slippa benskörhet skulle vara att dricka mjölk kan också ifrågasättas. Eftersom vi både har hög frekvens av benskörhet i västvärlden och samtidigt hög mjölkkonsumtion låter det ju lite motsägelsefullt. I många kulturer där man över huvud taget inte dricker mjölk är också förekomsten av benskörhet låg.

Min uppfattning är även fortsättningsvis att det är bra att vara lite restriktiv med mängden mjölkprodukter i kosten.

Artikel i Sydsvenskan:
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/mjolk-ar-en-dryck-for-barn-och-ungdom/