Under veckan inför Earth Hour har tidningen Metro haft en grön vecka i samarbete med Världsnaturfonden (WWF). Imorgon lördag, själva Earth Hour-dagen, kommer det också ett extranummer av tidningen. Det har varit en rad intressanta artiklar i veckan om återvinning, klimatsmarta städer, ekologisk mat m.m.

Tetra Pak och WWF har startat en tävling för skolbarn, Jakten på de glömda kartongerna, där de får i uppdrag att hemma räkna efter hur många kartonger som återvinns och hur många som slängs för att gå till förbränning. Anledningen till fokus på detta är att Sverige ligger långt under Europasnittet när det gäller att återvinna mjölk- och andra dryckeskartonger. Europasnittet för återvinning av dryckeskartonger ligger på 37%. Belgien toppar listan på 78% och Sverige ligger långt ner på listan med 23%. Det vill Tetra Pak och WWF ändra på och genom att aktivera skolbarn blir även föräldrarna mera medvetna. Det är ju faktiskt inte så förfärligt svårt eller ansträngande att återvinna!

Earth Hour 2013