Luftkvaliteten i storstäder är ofta ett problem. Industrier och biltrafik bidrar till höga halter av ozon och skadliga partiklar. Under de senaste sju åren har jag vid ett flertal tillfällen besökt Peking på tjänsteresor. 5 miljoner bilar och koleldning ger där periodvis stora problem med luftkvaliteten. Nu i vintras uppmättes rekordhöga, och mycket skadliga värden.

I veckan när jag besökte Peking för första gången på två år höll jag lite koll på halterna och de varierade mellan Unhealthy, Very Unhealthy och Hazardous. Läskigt …

Vid enstaka besök i staden tar man förmodligen ingen större skada men att leva där en längre tid innebär att man får tänka sig för och ibland faktiskt hålla sig inomhus. Själv försöker jag när jag är där att åka tunnelbana så mycket som möjligt. Det går dessutom fortare eftersom det ofta blir köer i trafiken. Billigt är det också. För motsvarande två kronor kan man åka över hela Peking. Tyvärr hänger inte de kommunala kommunikationerna med behoven även om de hela tiden byggs ut. Svårlöst problem!

Här kan man följa partikel- och ozonhalterna timme för timme i Peking: https://twitter.com/BeijingAir

Rekordhöga partikel- och ozonhalter:
http://www.finansliv.se/joeolsson/peking-slar-rekord-i-skitig-livsfarlig-luft/