Sedan 1970 firas Jordens dag varje år den 22 april för att uppmärksamma världens miljöproblem. Man kan fundera kring vad vi har åstadkommit de senaste 45 åren. Är det ett större engagemang kring miljöfrågor och löser vi problemen eller skapar vi bara nya?

Stand for trees

 

 

 

 

Jordens dag