Föreningen Medveten Konsumtion, som verkar för ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön, anordnade nämligen en distanskurs med fem olika temaområden. Jag tyckte själv att jag redan är ganska medveten och försöker agera och göra bra val i vardagen. Men kursen avslöjade definitivt att jag har en hel del svaga områden som jag fick tillfälle att förkovra mig inom. Särskilt kläder är ett område som jag inte alls var så insatt i. Att gå en distanskurs passade bra för mig och gav mig möjlighet att ta del av kursmaterialet på kvällstid. Mycket givande har det också varit att utbyta tankar och erfarenheter med övriga kursdeltagare. Rekommenderas!

 

 

 

 

Kursens fem teman:

  1. Ditt ekologiska fotavtryck
  2. Elektronik
  3. Mat
  4. Kläder
  5. Inredning

För intresserade är nästa kurstillfälle till våren, sista anmälan 20 februari.

http://www.medvetenkonsumtion.org/