Jag har länge insett att jag behöver bättra mig vad gäller källsortering. Tidningar, tomburkar, glasflaskor och farligt avfall har vi skött bra, men på området förpackningar har vi slarvat. Sedan några månader har vi sorterat ut pappersförpackningar och plastavfall och sköljt ur och samlat i lådor och papperskassar. Steg 2 på resan mot att bli bättre på att källsortera var nu att samla ihop allt avfall och köra iväg det till återvinningscontainrarna också. I garaget fanns inte mindre än 9 fulla papperskassar med pappersavfall och en med plastavfall. Lådan med metall var inte full ännu, så den får stå till nästa gång.

Det kändes så skönt att köra iväg med allt skräpet och veta att det inte bara eldas upp utan faktiskt kommer att återvinnas. Nu gäller det att se till att detta bli en vana!

Bilen packad och klar

 

 

Container för pappersförpackningar