När jag går igenom gällande Avfallsguide i min kommun kan jag konstatera att om vi behåller vår tunna för restavfall på 190 liter som töms 33 gånger per år (varannan vecka utom under sommaren och vid jultid då den töms varje vecka) så  blir vår årsavgift 1778 kr. Tunnan har blivit lite onödigt stor på sistone eftersom vi både komposterar och källsorterar. Läge att byta till en mindre tunna och belönas med en lägre avgift, eller hur? Vi skulle kunna klara oss på en tunna på 130 liter eller kanske t.o.m. 80 liter. Incitamentet att ”byta ner sig” är dock minst sagt blygsamt. Med 130-literstunnan skulle vi spara 140 kr per år och med 80-liters 309 kr per år. Vår komposttunna har vi därmed tjänat in på ungefär 12 år. Tur att vi hittar motivation på annat sätt!

Påfyllning