Det är glädjande att läsa att det nu görs en satsning för att rädda ålen genom att sätta ut ålyngel i svenska vatten. Kombinerat med insatser för att minska fisket, som uppköp av fiskerättigheter, och uppmaningen till konsumenterna att låta bli att äta ål, så har kanske ålen en framtid trots allt.

Notis i Sydsvenskan:
http://www.sydsvenskan.se/skane/miljonsatsning-for-att-radda-alen/