Häromdagen var jag på ett frukostmöte på SLU i Alnarp och lyssnade på en föreläsning om genteknik. Det är definitivt ett ämne som ligger utanför mitt kompetensområde. Helt klart kände jag i förväg en stor tveksamhet inför genmanipulation, men ville gärna lyssna till vad en professor i växtförädling och bioteknik har att säga i ämnet. Föredraget behandlade huvudsakligen hur man med genteknik kan öka andelen olja i olika grödor och utvinna den för att främst använda inom kemisk industri. På så sätt kan man minska användningen av olja från fossila källor, vilket förvisso är angeläget.

Utmaningen är att kunna odla tillräckligt mycket för att både kunna försörja jordens befolkning med livsmedel och samtidigt nyttja grödorna som råvaror till kemisk industri och som biobränsle. Jag har all respekt för svårigheten att få den ekvationen att gå ihop, men jag tvivlar starkt på att genmanipulation är lösningen. Snarare är det omfattande livsstilsförändringar som krävs.

Att äta genmanipulerad mat frestar mig inte heller. För att vara säker på att slippa äta kött från djur som fötts upp på genmanipulerat foder väljer jag Kravmärkt kött. I Sverige är det en möjlighet, men t.ex. i Danmark är det ok att föda upp ekologiska djur på genmanipulerat foder. I framtiden kommer det förmodligen bli allt svårare att undvika genmanipulerad mat eftersom genmanipulerade grödor kommer att blandas in i de rena grödorna genom pollinering. Det känns verkligen inget vidare!