Det som göms i snö kommer fram i tö. Och det som göms i en sophög blir man förr eller senare tvungen att hantera konsekvenserna av. Under en lång tid när sockerbruket i Staffanstorp var igång slängdes visst miljöfarligt avfall, bl.a. blyättika som krävdes i en analysmetod, på den stora kullen öster om bruket. Nu är det aktuellt att göra en ordentlig provtagning och ta reda på omfattningen av detta. Bra!

http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/staffanstorp/article1608156/Deponikulle-med-fem-ton-bly-maste-provtas.html