Stora delar av världshaven är, eller på väg att bli, utfiskade. Samtidigt tillåter EU så stora fiskekvoter att EUs fiskefond måste gå in och stödköpa fisk om priserna sjunker under vissa nivåer. Den fisk som köps upp på detta sätt ska sedan bort från marknaden, d.v.s. slängas. Det är ju fullständigt bisarrt!

http://www.sydsvenskan.se/sverige/eu-koper-och-slanger-fisk/