Igår presenterade Framtidskommissionen bestående av alliansens partiledare och ett antal representanter från näringsliv och universitetsvärlden sin slutrapport. Ett antal utmaningar lyfts fram i rapporten som ”hållbar tillväxt”, ”konkurrenskraftigt företagsklimat” och ”goda förutsättningar för forskning och innovation”. Vi måste också komma ifrån synen att ekologiskt hållbart och ekonomisk utveckling står i motsatsförhållande. Befolkningen blir äldre och äldre och därmed får vi också framöver vara beredda att arbeta längre.

Hur kommer då kommissionens slutsatser och stora faktainsamling att användas? Här verkar deltagarnas åsikter gå isär. Flera av icke-politikerna är besvikna och menar att det saknas konkreta modiga förslag från politikerna. Tillväxt väger tyngre än hållbarhet och regeringsmedlemmarna menar att vi inte ska göra något själva i Sverige utan bör invänta internationella initiativ på miljöområdet. Miljö och klimat har alltså bara varit ett av flera ämnen och inte ledstjärnan i arbetet. Politikerna menar också att slutsatsen inte är att vi ska konsumera mindre. Kontentan blir alltså business-as-usual. Jaha …

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/besvikelse-efter-flera-ars-utredande/

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ekologi-och-aldrearbete-i-framtiden_8031436.svd