Grävning pågår i vårt villaområde. Alla hushållen erbjuds nu fiberanslutning och vi har nappat på det. Vår sida av gatan gränsar till en cykelväg, så sista biten fram till våra hus grävs i gräset längs med cykelvägen. För husen på andra sidan och för övriga gator återstår att gräva upp trottoarerna. Det idiotiska i detta är att det bara är ett par år sedan man gjorde ett jätteryck och asfalterade om alla gatorna. Och nu ska det grävas upp igen. Det hade ju varit praktiskt om man samordnade sådana aktiviteter. Jag gläds åt att få fiber såklart, men slöseri med resurser gör mig ilsk!

Grävning
Grävning pågår

 

Fiberrikt
Ett knippe fibrer