I Sydsvenskan idag kunde man läsa om Malmös mål att staden ska försörjas helt med förnyelsebar energi år 2030. I artikeln lyfts vindkraften fram som lösningen och Malmös planer på nya vindkraftverk i hamnområdet och runt stadskärnan. Det känns ju inte som att det räcker med satsningen på vindkraft för att lyckas. Solenergi, biobränsle och biogas borde vara andra områden man satsar på för att detta ska bli möjligt, Men det framgick inte av artikeln. Skulle vilja veta mera …

http://www.sydsvenskan.se/malmo/2030-gar-malmo-helt-pa-vind/