Man kan knappast åka till Kinas huvudstad Beijing utan att reflektera över luftkvaliteten. Under de åtta år jag besökt staden har jag upplevt hela spannet från Good (luftkvalitetsindex under 50) till Hazardous (värden över 300), så även denna veckan. Det var soligt och fint väder med bra luft de första dagarna, dvs nästan blå himmel. Sedan blev det successivt sämre luft, Unhealthy och Very unhealthy, och solen ”försvann”. Hur är det då att vistas där när luften är så dålig? Jo, det känns… Jag blir ordentligt raspig i halsen och tung i bröstet. Ungefär samma känsla som man förr om åren fick på rökiga restauranger. För att hantera tidsskillnaden och sova så bra som möjligt försöker jag träna på kvällarna innan jag går och lägger mig, men när det är dålig luft är det tungt att träna. Man kan t.o.m. fundera på om det gör mer skada än nytta.

Nu var ändå inte luften på något viss rekorddålig. Det värsta jag upplevt var i november 2010 med värden upp emot 600. Då låg smogen tung över staden och man kunde knappt se husen på andra sidan gatan. Rekordnoteringarna ligger på värden över 800. För att relatera till svenska förhållanden så är årsmedelvärdet längs Hornsgatan i Stockholm runt 20. Att den dåliga luften i Beijing får konsekvenser för människorna som bor där är ingen hemlighet. Jag känner med dem. 🙁

Beijingluft
En av apparna som visar luftkvaliteten

 

Dålig dag
Luftkvalitet Very unhealthy – smogen är tät

 

Ok dag
Luftkvalitet Good – hyfsat blå himmel

Beijing Air Quality