I en stad som Beijing med +20 miljoner invånare blir kommunikationer och transporter en utmaning. I rusningstrafiken kan det stå nästan stilla på vägarna, trots olika former av kollektiva alternativ som tunnelbana, allmänna busslinjer och de särskilda bussar som större företag erbjuder sina anställda. Man försöker på olika sätt begränsa biltrafiken genom att bilarna beroende på slutsiffran i registreringsnumret har ”körförbud” en dag i veckan. Andelen nyregistrerade bilar hålls också nere. Trots det är trafiken enorm.

Som besökare i staden föredrar jag att promenera när det är möjligt, men avstånden är stora och ofta blir taxi det naturliga valet. Tunnelbanenätet är dock väl utbyggt och jag har åkt runt en hel del, särskilt när jag haft en ledig dag och  tid att utforska staden. Förut kunde man åka tvärs över hela Beijing för enhetstaxan 2 CNY, ungefär 2,50 SEK. Nu har priset gått upp och man betalar efter sträckan man åker, mellan 3 och 7 CNY. Lite stick i stäv med att uppmuntra kollektivt resande. Å andra sidan verkar det inte behövas, trängseln är enorm i tunnelbanan. Men fördelen är att där flyter det på i motsats till trafiken ovan jord.

Taxi
I en bilkö i Beijing