Förra veckan var det en artikel i Expressen om Sveriges import av sopor med avsikten att förbränna dem som bränsle. Att förbränna avfall istället för att deponera det känns bra. Förbränningen ger ju energi och man kan på ett mera kontrollerat sätt avskilja gifter i avfallet än om man deponerar det och låter gifterna sippra ut i marken. Men steget till att importera andra länders avfall känns väl inget vidare.

Först och främst så måste vi alla sträva efter att försöka minimera mängden avfall. Det kan göras på olika sätt. En minskad konsumtion leder till mindre mängd avfall. Kompostering av matavfall, återvinning och återanvändning är andra sätt att minska sopberget. Frågan är om vår vilja att bränna andra länders sopor skapar något incitament för dem att försöka begränsa mängden avfall och återvinna mera?

http://www.expressen.se/nyheter/dokument/soplandet-sverige/