Om jag någon gång skulle bygga ett eget hus så skulle jag definitivt ha ett stort fokus på att minimera energiförbrukningen. Denna artikeln handlar om ett hus i Norge som inte ens är anslutet till elnätet utan är helt självförsörjande med ved, vind- och solkraft. Mycket inspirerande läsning. Jag får verkligen lust att flytta från vårt stora eluppvärmda hus till ett mindre och mera energisnålt hus.

http://www.alltombostad.se/bara-egen-el-37276/nyhet.html