Är det möjligt eller bara en utopi? Vi hanterar ju definitivt mycket mer information idag än bara för 10-20 år sedan. Mycket av informationen är förvisso i digital form, men jag känner mig ibland fortfarande dränkt av papper i olika former. Hur kan man då minska pappersberget hemma?

Tidningar och böcker
Som jag redan diskuterat kan man istället för att prenumerera på en dagstidning läsa tidningen på nätet. Många tidningar idag erbjuder digitala prenumerationer. Att låna böcker istället för att köpa dem är ett annat sätt. Jag har gått från att vara bokhamster till att läsa digitala böcker och trivs väldigt bra med det!

Räkningar och kontoutdrag
Genom att anmäla sig till e-faktura/autogiro, i de fall det är möjligt, så slipper företagen skicka ut fakturor. Även för konsumenten är det en besparing genom att man slipper faktureringsavgifterna. Det blir faktiskt lite pengar av det på ett år om man summerar.
Man kan också välja bort de årliga utskicken av kontoutdrag. De är ju rätt onödiga när man har tillgång till all information via internet-banken.

Reklam och post
Reklam kan man slippa genom en liten skylt på brevlådan/inkastet.
Jag anslöt mig för snart ett år sedan till den digitala brevlådan Brevo som företag och myndigheter kan använda för att skicka digital post. Under den tiden har jag fått två brev. Konstigt att inte fler börjar använda sig av denna lösning.
Förmodligen tycker släkt och vänner att jag blivit en ännu sämre brevskrivare (om nu det är möjligt). Förr skickade vi åtminstone julkort, ambitiösa foton på barnen. Det började på den analoga kamerans tid och var ett mindre företag att få gjort. Nu med vuxna barn är det inte samma grej längre med julkort, så vi har rationaliserat bort dem och skickar hälsningar via mail och Facebook istället.
Istället för brev blir det alltså mycket digital kommunikation, SMS, mail. Och så bloggar jag ju lite då och då!