Det är roligt att höra hur duktiga danskarna är på att ta fram miljövänliga produkter och handla ekologiskt. Att det finns ett betydligt större utbud i danska butiker än i svenska har jag konstaterat de senaste åren och inte minst under den senaste helgens besök i Danmark. Det är däremot trist att konstatera att vi svenskar bara handlar hälften så mycket ekologiskt som danskarna gör. Vi ligger med andra ord riktigt långt efter. Dags för skärpning eller ska man fundera på att emigrera?

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/jordbruk/eko/byt-till-eko