Naturskyddsföreningens film ”Cocktaileffekten” som finns på YouTube handlar om alla de kemikalier som finns i de produkter vi köper. Dessa ämnen hamnar i både djur- och människokroppar och ger upphov till skador och sjukdomar på kort och lång sikt. Tyvärr är barn mycket utsatta bland annat genom farliga ämnen i leksaker. Se filmen!
http://www.youtube.com/watch?v=bDXPMCp7SAo&feature=youtu.be

På Naturskyddsföreningens hemsida finns samlat många bra tips på enkla saker man kan tänka på för att minimera mängden kemikalier som man utsätter sig för.
http://www.naturskyddsforeningen.se/cocktail/#