Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Den är den tuffaste som finns i sitt slag. Det är produkter, tjänster och butiker som kan erhålla denna märkning. Glädjande så hör butiken som jag handlar mest i, Willys, till de som är märkta med ”Bra Miljöval”. Grundkraven på en butik sammanfattas av:

  • butiken har ett basutbud av ekologiska livsmedel
  • butiken har ett stort utbud av miljömärkta kemiska produkter
  • butiken har valt bort försäljning av några produkter som är dåliga ur miljösynpunkt, till exempel jätteräkor
  • butiken genomför ett gediget eget miljöarbete.

För att söka efter produkter, tjänster och butiker med märkningen ”Bra Miljöval”: http://sn.snf.se/bmv/bmv-register/index.cfm