Trist läsning att se att besprutningen av åkrarna ökar i Danmark. Undrar vad en motsvarande undersökning i Sverige skulle visa.

http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1603971/Mer-gift-pa-danska-akrar-under-senare-ar.html