Att arbeta med förändringar är en stor del av mitt arbete. Jag har stor respekt för hur svårt det kan vara att skapa förändring och den tid det tar. Vidare kan man inte förändra andra människor, men man kan förändra sig själv. Förhoppningsvis kan man då också motivera andra genom att visa att förändringen till att börja med är möjlig och att den leder till något positivt.

Ibland kan det vara svårt att själv se resultatet av det man gör. Det är kanske andra som kommer att märka dem, kanske människor vi inte känner. De kanske inte ens är födda ännu. Som Mahatma Gandhi uttryckte det:
”You may never know what results come of your action, but if you do nothing there will be no result.”

Slutligen några tips från Naturskyddsföreningen om miljösmarta val som kan skapa positiva förändringar. Tack Martin för länken!
http://naturskyddsforeningen.se/gron-guide/ata/