En av ambitionerna detta året är att göra ett omtag med vår sopsortering. Vi bor i en av Sveriges sämsta kommuner vad gäller miljöarbete och hushållsavfallet sorteras inte utan hämtas osorterat. Det är alltså helt upp till oss själva att sortera så mycket som möjligt och köra iväg och lämna i containrarna på miljöstationerna. Jag försöker att välja produkter som minimerar mängden avfall, men det blir ändå stora mängder avfall. Att handla ekologiskt gör tyvärr ofta att mängden avfall blir större eftersom dessa varor i större utsträckning är packade i både kartong och plast.

I perioder är vi ambitiösa och sköter sorteringen på ett bra sätt. Men när vardagen blir för stressig så är det lätt att tappa rutinerna. I samband med att vi byggde om köket i våras skapade vi tre hinkar under diskhon för att sortera. Det ena är för matrester som hamnar ute i varmkomposten. Det andra är för restavfall som hamnar i soptunnan som töms varannan vecka. Och slutligen det tredje, och största, som är för papper, plast och metall som vi sorterar.

Tidigare har vi haft stora otympliga lådor i källaren där vi lagt allt sorterat avfall. Men nu har jag istället skapat en station i förrådet några steg från ytterdörren. Där står nu två blå IKEA-kassar där vi någon gång i veckan fyller på det avfall vi sorterat. Nu börjar kassarna bli fulla så nästa helg får det bli en tur till miljöstationen. Det passar bra att göra när vi ändå åker till affären.

Nu återstår det bara att se hur ihärdiga vi kommer att vara under året!

Sortering
Sortering pågår. Galet mycket avfall det blir på några veckor!