Det finns idag en mängd material som kan återvinnas på olika sätt. Vi kan t.ex. samla in förpackningsmaterial som papper, glas och plast som kan bli råmaterial till nya produkter. Kläder är en produkt som det finns en viss begagnat-marknad för. Det finns secondhandbutiker, klädbytardagar och olika klädinsamlingar där begagnade kläder kan få nya användare. Man kan också, inom rimliga gränser, laga klädesplagg. Där är jag själv sämsta möjliga föredöme för jag avskyr verkligen att sy.

Men när kläder är helt utslitna har det tidiare inte funnits så mycket att göra med dem mer än att kasta dem. Nu håller det på att komma fram metoder för att återvinna fibrerna i kläder på kemisk väg. Spännande att se vad som händer på det området framöver!

http://klimatsmart.se/?page=news&id=18837