Bin är intelligenta djur. Det visar sig inte minst när de väljer vilka blommor de besöker. En undersökning visar nämligen att bin föredrar ekologiska jordgubbsplantor framför konventionella. Kanske vi intelligenta människor också borde fundera mera på våra val?

http://www.krav.se/For-foretag/KRAV-aktuellt/Arkiv/Nya-ron/Senaste-nya-ron-om/Klimat/Senaste-om-klimat-och-miljo/Battre-pollinering-av-jordgubbar-pa-KRAV-gardar/#en