En mycket intressant artikel i Svenska Dagbladet idag tar upp och utmanar positivt tänkande som blivit något av vår tids framgångsrecept. Vi människor strävar hela tiden på olika sätt efter att skapa lycka, trygghet och stabilitet men just själva jakten på lyckan, t.ex. genom konsumtion, gör oss olyckliga. I klassiska självhjälpsböcker presenteras enkla metoder i stil med ”allting är möjligt” och ”det beror på din egen inställning”.

Men oavsett vår egen inställning, så innehåller livet ingen garanterad rättvisa eller varaktighet för någon av oss. Intressant är också undersökningar som tyder på att människor i fattiga länder generellt är lyckligare än människor i industriländer. I vår ständiga jakt på något bättre är det lätt att missa att utleva den möjliga lyckan i nuet. Det enda tillfälle där den faktiskt finns!

Framtiden är ursäkten för alla dem som inte vill göra något i nuet.
Harold Pinter 

http://www.svd.se/kultur/understrecket/negativa-tankar-basta-vagen-till-gladje_7711726.svd