Nu har familjen äntligen en etablerad rutin kring återvinning. Vi har våra tre lådor där vi sorterar pappersförpackningar, plast och metall samt en korg där vi samlar papper och tidningar. Oftast behöver vi tömma lådorna med papper och plast en gång per vecka, ibland räcker var fjortonde dag. Metallavfall har vi inte särskilt mycket, så där räcker det att tömma varannan månad ungefär.

Hur stora är då miljövinsterna med detta arbete? När det gäller plasten så gör det definitivt nytta. Varje kilo plast som återvinns sparar 2 kilo koldioxidutsläpp. Om vår familj i snitt samlar ihop 2 kilo plast i veckan, så motsvarar det 200 kilo i koldioxidutsläpp under ett år. Och om sedan alla Sveriges hushåll gör likadant så gör det verkligen nytta. Sortera mera alltså!

Återvinning

Återvinning2