Jag måste erkänna att jag är väldigt dålig på att källsortera och jag vet inte riktigt vad jag ska göra åt det. Om vi hade bott i en kommun som utmuntrade eller t.o.m. krävde en större insats så hade det varit lättare. Men vi har inga krav på oss att källsortera hushållsavfallet ännu. Alltså gör vi minimalt på detta område. Förvisso samlar vi ihop tomflaskor och komposterar trädgårdsavfall och försöker minimera avfallet när det går, t.ex. har vi ingen dagstidning. Men jag skulle vilja göra mera! Jag vet bara inte vad jag ska börja med och hur.

Tips mottages tacksamt! Jag vill inte vara sopig längre …