När jag promenerar till och från bussen kan jag inte undgå att fundera över de stora mängder salt som spridits ut under vintern. Förvisso har det varit en hård vinter med en hel del snö och periodvis mycket halt. Vid några tillfällen kunde jag inte promenera på vår gata som inte var plogad utan fick ta mig genom vår häck ut på gångvägen bakom huset där det var något så när plogat. Ibland har det varit så halt där också att det enda som fungerat har varit att promenera på gräsmattorna. Detta trots allt salt som spridits ut i omgångar. Hur stora mängderna verkligen är märks nu när snön har försvunnit. Gångvägarna är alldeles vita och på många ställen ligger stora högar med salt. Vad händer när allt detta salt börjar sippra ner i marken? Jag undrar …

Salta vägar